‘Maai mei niet’; Waterschap Rivierenland trekt zich daar weinig van aan

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Natuurkenners zien het maaiseizoen graag uitgesteld naar juni. Zij zeggen ‘mei maai niet’. Het Waterschap Rivierenland denkt daar anders over. “Vroeg maaien helpt de natuur op dijken, oevers en bermen. Het klinkt tegenstrijdig. Maar juist door goed beheer komt de natuur tot bloei. Waterschap Rivierenland maait …

Lees verder →

Waterschap Rivierenland: ‘Muskusratten in rivierengebied verder teruggedrongen’

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het lukte Muskusrattenbeheer Rivierenland om in 2023 de muskusrat weer verder terug te dringen naar de grens met Duitsland. Dat bericht maandag 29 januari 2024 het Waterschap Rivierenland. Muskusratten vormen een risico voor de biodiversiteit en voor onze waterveiligheid door graverij in dijken/kades en de natuur. …

Lees verder →

Drukbezochte informatieavond over aanleg van nieuw boezemkanaal

door ArieJan van Termeij HARDINXVELD-GIESSENDAM – Veel inwoners kwamen donderdagavond 12 oktober 2023 naar een informatieavond over een nieuw aan te leggen boezemkanaal. De avond was georganiseerd door Waterschap Rivierenland in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat. Thema van de avond was het integraal gebiedsplan in combinatie met de haalbaarheidsstudie …

Lees verder →

Bezoekers konden zaterdag kijkje nemen in gemaal Mr. Dr. G. Kolff

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Tijdens Open Monumentendag zaterdag 9 september 2023 opende Waterschap Rivierenland meer parels van watererfgoed dan ooit tevoren. In het gehele rivierengebied gingen twaalf bijzondere objecten open, waaronder het gemaal Mr. Dr. G. Kolff aan Kanaaldijk Zuid. Thema van Open Monumentendag was ‘levend erfgoed’; veel erfgoed van het waterschap …

Lees verder →

BBB grootste bij waterschapsverkiezingen in regio

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – De stemmen zijn donderdagmiddag 16 maart 2023 voor een groot deel geteld. Daarmee zijn de voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen in Waterschap Rivierenland bekend. BBB wordt de grootste partij met zes zetels. Zoals het er nu naar uitziet is de opkomst voor de waterschapsverkiezingen ca. 57%. …

Lees verder →

Vastgestelde wijziging van peilbesluit volgens waterschap noodzaak

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het peilbesluit wordt gewijzigd, kondigt het Waterschap Rivierenlanden dinsdag 1 november 2022 aan. Het boezempeil in het Achterwaterschap moet verlaagd worden, omdat in de toekomst ook het Kokgemaal in Kinderdijk nodig is om het water van de Nederwaard af te kunnen voeren.  Nederwaard. In een peilbesluit …

Lees verder →

Waterschap Rivierenland geeft ook in Hardinxveld-Giessendam dijkhellingen uit

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 275 hectare aan dijkpercelen uit. Dat gaat ook om stukken grond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam”, zegt woordvoerder Lotte Kaatee van het Waterschap Rivierenland. De dijkpercelen worden uitgegeven maandag 14 en maandag 21 november 2022. …

Lees verder →

Waterschap controleert op onderhoud van sloten

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Vanaf dinsdag 1 november 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in het rivierengebied. In deze ‘schouw’ bekijken ze of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee wordt wateroverlast in een natte winter vermeden. Water kan niet stromen …

Lees verder →

Waterschap houdt controle onderhoud dijken in rivierengebied

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Vanaf maandag 3 oktober 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de ‘schouw waterkeringen’. De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de …

Lees verder →

Waterschap Rivierenland waarschuwt voor gevolgen verzilting oppervlaktewater

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – In het oppervlaktewater van de Alblasserwaard neemt de verzilting toe. Dit speelt vooral in het westen van de Alblasserwaard, rond Streefkerk, Nieuw Lekkerland, Oud Alblas en Alblasserdam. Bij Kinderdijk meet Waterschap Rivierenland verhoogde zoutgehaltes (concentraties chloride). Water in sloten en vaarten in de Alblasserwaard is daardoor volgens …

Lees verder →