Drukbezochte informatieavond over aanleg van nieuw boezemkanaal

door ArieJan van Termeij HARDINXVELD-GIESSENDAM – Veel inwoners kwamen donderdagavond 12 oktober 2023 naar een informatieavond over een nieuw aan te leggen boezemkanaal. De avond was georganiseerd door Waterschap Rivierenland in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat. Thema van de avond was het integraal gebiedsplan in combinatie met de haalbaarheidsstudie …

Lees verder →

Bezoekers konden zaterdag kijkje nemen in gemaal Mr. Dr. G. Kolff

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Tijdens Open Monumentendag zaterdag 9 september 2023 opende Waterschap Rivierenland meer parels van watererfgoed dan ooit tevoren. In het gehele rivierengebied gingen twaalf bijzondere objecten open, waaronder het gemaal Mr. Dr. G. Kolff aan Kanaaldijk Zuid. Thema van Open Monumentendag was ‘levend erfgoed’; veel erfgoed van het waterschap …

Lees verder →

Waterschap haalt ‘invasieve exoot’ cabomba uit Giessen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In de Giessen komt het Waterschap Rivierenland regelmatig het plantje ‘invasieve exoot’ cabomba (waterwaaier) tegen en daarom wordt deze zomer de aquariumplant zoveel mogelijk verwijderd. Dagelijks gebeurt dat met drie boten. Het weghalen neemt volgens het schap ongeveer drie weken in beslag.  De werkzaamheden worden uitgevoerd met twee …

Lees verder →

Geen doorgang Peulensluis vanwege noodreparatie

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In verband met een noodreparatie is dinsdag 6 juni 2023 de Peulensluis dicht voor scheepvaart. Dat bericht dinsdagmorgen Waterschap Rivierenland.  De Peulensluis. (Archieffoto Waterschap Rivierenland) “Van het weekend bleek dat er een sensor kapot is. Die gaan ze vandaag vervangen. Afgelopen weekend kon de sluis nog wel open …

Lees verder →

Start nieuwe subsidie voor natuurvriendelijke oevers

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Een oever met ruimte voor natte natuur is goed voor schoon en gezond water in de sloot. Waterschap Rivierenland start daarom met een nieuwe subsidie voor wie een ‘natuurvriendelijke oever’ aanlegt. Een natuurvriendelijke oever langs agrarische grond. De subsidie geldt voor grotere sloten (a- en b-watergangen) van …

Lees verder →

Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt in 2023 per huishouden

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Huishoudens met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld € 30,– meer aan waterschapsbelasting betalen. Een alleenstaande huurder gaat gemiddeld ongeveer € 12,– per jaar meer betalen. Dat bericht vrijdag 25 november 2022 het Waterschap Rivierenland.  De verhoging wordt vooral veroorzaakt door maatregelen om de gevolgen …

Lees verder →

Vastgestelde wijziging van peilbesluit volgens waterschap noodzaak

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het peilbesluit wordt gewijzigd, kondigt het Waterschap Rivierenlanden dinsdag 1 november 2022 aan. Het boezempeil in het Achterwaterschap moet verlaagd worden, omdat in de toekomst ook het Kokgemaal in Kinderdijk nodig is om het water van de Nederwaard af te kunnen voeren.  Nederwaard. In een peilbesluit …

Lees verder →

Waterschap Rivierenland geeft ook in Hardinxveld-Giessendam dijkhellingen uit

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 275 hectare aan dijkpercelen uit. Dat gaat ook om stukken grond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam”, zegt woordvoerder Lotte Kaatee van het Waterschap Rivierenland. De dijkpercelen worden uitgegeven maandag 14 en maandag 21 november 2022. …

Lees verder →

Waterschap controleert op onderhoud van sloten

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Vanaf dinsdag 1 november 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in het rivierengebied. In deze ‘schouw’ bekijken ze of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee wordt wateroverlast in een natte winter vermeden. Water kan niet stromen …

Lees verder →

Afbeeldingen ‘goed overweg met elkaar’ aangebracht op Kanaaldijk

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van Verkeer, Vervoer en Bereikbaarheid en heemraad Goos den Hartog hebben afbeeldingen aangebracht op het (brom)fietspad tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Doel is om de de verschillende gebruikers van het (brom)fietspad te helpen om meer rekening te houden met elkaar. Wethouder Meerkerk en heemraad Den Hartog …

Lees verder →

Waterschap houdt controle onderhoud dijken in rivierengebied

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Vanaf maandag 3 oktober 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de ‘schouw waterkeringen’. De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de …

Lees verder →

Waterschap Rivierenland waarschuwt voor gevolgen verzilting oppervlaktewater

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – In het oppervlaktewater van de Alblasserwaard neemt de verzilting toe. Dit speelt vooral in het westen van de Alblasserwaard, rond Streefkerk, Nieuw Lekkerland, Oud Alblas en Alblasserdam. Bij Kinderdijk meet Waterschap Rivierenland verhoogde zoutgehaltes (concentraties chloride). Water in sloten en vaarten in de Alblasserwaard is daardoor volgens …

Lees verder →